ED - Herroeping formulier

Formulier voor herroeping

(Dit formulier alleen invullen / toezenden als u de overeenkomst wilt herroepen)

Aan: Eindhovens Dagblad, t.a.v. afdeling Klantenservice, Postbus 90, 5680 AB BEST

Ik deel u hierbij mede dat ik onze overeenkomst betreffende de verkoop van het abonnement op het ED herroep.

Onderstaande hoeft alleen te worden ingevuld indien u het formulier per post verstuurt.

Indien wij geen correcte abonneegegevens van u ontvangen zal de verwerking van deze wijziging enige vertraging oplopen.

Het ED gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Nadere informatie vindt u op https://www.dpgmedia.nl/privacy

*verplicht veld